El Pont de Vallcarca o la unió de dues realitats

02 Avinguda Vallcarca 50s

La fondalada de Vallcarca, quan encara conservava la seva fesomia característica

Gris, auster i imponent, l’estampa del Pont de Vallcarca ha restat impertorbable en el temps com a testimoni dels canvis operats en un barri que, malgrat l’especulació urbanística, es resisteix a perdre la seva essència. Perquè aquesta essència, precisament, ve configurada per una de les principals característiques de Vallcarca i del Coll: el seu aïllament. En efecte, si el barri és el que és, probablement, cal agrair-ho a la seva certa inaccessibilitat geogràfica. No tant ara, quan el Viaducte porta més de noranta anys presidint la vall, sinó sobretot abans, en un temps en què el Putxet i la Creueta semblaven separats per un abisme.

Continua llegint